Gönül divânedir hicrân eyliyor

Ağustos 7, 2017

Gönül divânedir hicrân eyliyor
Çarh-ı dünya dönse bana neyliyor
Ah ile zârdır benim günler gidiyor
Çarh-ı dünya dönse bana ne

Âşıklar dertlidir ayrılık yeter
Gönül divânedir o yâre gider
Ayrılık ateşi sînemde tüter
Çarh-ı dünya dönse bana ne

Âşıklar dertlidir hicrâna erdi
Açılmış gonca gülleri derdi
Ayrılık günlerim ey cânım erdi
Çarh-ı dünya dönse bana ne

Âşık olan her zaman zâr eder ağlar
Kanlı gözyaşları durmadan çağlar
Gül yüzlü dost yaramı bağlar
Çarh-ı dünya dönse bana ne

Korkmaz mısın benim bu zârıma
Terk eylemiştir hem de dünya varını
Durmadan sînemde yanar ayrılığın nârı
Çarh-ı dünya dönse bana ne

Çarh-ı gerdûn çarklı durmadan döner
Bu aşk âlemi dâim sînemde yanar
Ahmaklar bu dünya benim sanar
Çarh-ı dünya dönse bana ne

Kemter Yusuf dertli cânım bîzâr oldu
Yaralarım tazelendi göz göz oldu
Bu ayrılık elinde ciğerlerim büryan oldu
Çarh-ı dünya dönse bana ne