Gönül divânesi bir cevelân eyle

Ağustos 7, 2017

Gönül divânesi bir cevelân eyle
Âlem ilmini bir devrân eyle
Sahra vü çölleri bir seyrân eyle
Mecnûn ol sahraya gel ey gönül

Mecnûn Leylâ için sahrada durdu
Leylâ’nın bağı mekânı oldu
Ararken Leylâ’yı Mevlâ’yı buldu
Mecnûn ol sahraya gel ey gönül

Âşıklar ma´şûkun vasfeyler gezer
Divâne gönüller candan mı bezer
Kiramen katibin durmadan yazar
Mecnûn ol sahraya gel hey deli gönül

Gönül seyrân eyle dağlar başına
Akıl mı ere o güzelin işine
Âşıklar mecnûn olmuş peşine
Mecnûn ol sahraya gel hey gönül

Kemter Yusuf dertli bir seyrân eyle
Leylâ bir bahanedir Mevlâ’yı gözle
Sahra vü çölde gel cevelân eyle
Mecnûn ol sahraya gel hey gönül