Gönül gel kelâm eyle

Ağustos 7, 2017

Gönül gel kelâm eyle
Muhammed’in hem rahına
Ebedî ikrârın eyle
Ol güzellerin mahına

Muhammed Ali’yi gördüm
El amam ey mürvet dedim
Ol ruhum ikrâr verdim
Ol güzellerin mahına

Elaman mürvet cânân
Cemâline oldum hayran
Dillerdedir ümmü’l-Kuran
Ol güzellerin mahına

Gönül ilmi âlem eyle
Dillerim dost vasfını eyle
Âlem-i hikmette gözle
Ol güzellerin mahına

Kemter Yusuf dertli neyler
fiu âlemde gezer söyler
fiefaâtı resulden diler
Ol güzellerin mahına