Gönül gel seninle seyrân edelim

Ağustos 7, 2017

Gönül gel seninle seyrân edelim
Hasret ile büryan ettin sînemi nidelim
Âlemi seyrinde vahdet gülünü bilelim
Dünya fânî âlem fânî neylerim

Bu fânî dünya bana dâr oldu
Erenler sultanı ol yârim noldu
Âşıkların işi her an zâr oldu
Âlem fânî dünya fânî neylerim

Bu dünya fânîdir hem çarkı döner
Âşıklar dertlidir cihânı neyler
Muhammed Ali’yi diller vasfeder
Dünya fânî âlem fânî neylerim

Eğer sen bakmazsan fakir hâlime
Hicrân olur zâr olur bîçâre gönlüme
Senden bir mürvet olmazsa kevn ü cihâne
Âlem fânî dünya fânî neylerem

Kemter Yusuf dertli söyler dillerim
Has bahçede açmış gonca güllerim
Durmadan akar çeşm-i sellerim
Dünya fânî âlem fânî neylerim