Gönül vahdet olmuş ilm-i dünyaya

Ağustos 7, 2017

Gönül vahdet olmuş ilm-i dünyaya
Elestü hitapta ikrârım bezmile raha
Elif lâm mim cismi ile mâha
Dost elinden bâde içtik biz bugün

Gönül divânedir ilm-i seyrânda
Goncayı dermişiz ol yârin bağında
Muhammed Ali’nin güzel rahında
Dost elinde bâde içtik biz bugün

Mürşidin önünde hem delil oldu
Bu vücûdun kevni hem ma´mur oldu
Gül yüzlü pirimi irfânda buldum
Dost elinde bâde içtik biz bugün

Rehberim destinde hey cânım aldın
Erenler postuna yüzümü sürdüm
Çok şükür dostun dîdârını gördüm
Dost elinde bâde içtik biz bugün

Üçler beşler yediler hem mevcûd oldu
Kırklar makamında irfân kuruldu
Aşkın bâdesi de orda sunuldu
Dost elinde bâde içtik biz bugün

Gönül cevlân etti ilmi ummanda
Bezm-i hakîkatin vahdet bağında
Doksan bin kelâma elif rahında
Dost elinde bâde içtik biz bugün

Gönül meyletmiş candan cânâna
Cenneti alan yârin bağına
Goncasın dermedim hüsnü mahına
Dost elinde bâde içtik biz bugün

Vücûdu seyretti kevn ü cihânı
Âlemler sultanı ol güzel hanı
Sen oldun can içinde cânânı
Dost elinde bâde içtik biz bugün

Kemter Yusuf dertli hey can çağladı
Senin aşkın ciğerimi dağladı
Cem ü vahdet bir noktaya bağlandı
Dost elinde bâde içtik biz bugün