Gönülden devrâna geldim

Ağustos 7, 2017

Gönülden devrâna geldim
Gonca güllerin dermeye
Sînemdeki dost yaraları
Gonca gülleri dermeye geldim

Ol tabip yaramı sarar
Âşıklar ma´şûkun arar
Gönül eylemiştir karar
Gonca gülleri dermeye geldim

Dost gülünü hem derdiler
Ârifleri haber verdiler
Ol irfâna dost erdiler
Gonca gülleri dermeye geldim

Dost elinde kızıl güller
Ârifler her zaman söyler
Enginlerde cevelân eyler
Gülleri hem dermeye geldim

Ol güzel gülü derdiler
Haberini hem verdiler
Birlikte cânân erdiler
Ol gülleri dermeye geldim

Kızıl güllerin hem kokar
Cevahir alıp cânân satar
Gönüllere vahdet katar
Gonca gülleri dermeye geldim

Gonca güllerin derdiler
Ahd u peymânım verdiler
Ol vahdete hem erdiler
Gonca güllerin dermeye geldim

Bezm-i hakîkat gülşeni
Âriflerin dost seyrânı
Sınık yaraları saranı
Gonca güllerin dermeye geldim

Kemter Yusuf güller derdim
Dostsan ben ikrâr verdim
Bülbül gibi zâra geldim
Gonca güllerin dermeye geldim