Gördüm Âdem’de

Ağustos 7, 2017

Elif emreyledi var oldu cihân
Küntü kenzullah noktada nihân
Çâr anâsır şeş cihet cân içinde cân
Kerremnâ âyeti gördüm Âdem’de

Yasin ve’l-kuran’ı okudu cihân
Dört kitap sûresi oldu hem beyan
Doksan bin âyeti âl-i İmran’da sayan
Yedullah âyeti gördüm Âdem’de

Hak Taala kuluna nazar eyledi
Ellemülesmâ vücûdu insan dedi
Esmâ-yı Hüsnâyı Hak Âdem’e verdi
Doksan dokuz esmâyı Âdem’de gördüm

La harfiyle nazar kıldı cihânı
İlla bâbında kurduk biz bu irfânı
Kan şehrinde okuduk ilm-i Kuran’ı
Ol furkan ilmini Âdem’de gördüm

Kemter Yusuf dertli bir kez Âdem ol
Ara noksanlarını kendinde bul
Aşkın kitabını gönülden oku
O Kâbe-yi ulyâyı Âdem’de gör