Görünür

Ağustos 7, 2017

Yine gam leşkeri yolum bağladı
Aşamam dağları duman görünür
Bir melek-simâ yârdan ayrıldım
Akar gözüm yaşı umman görünür

Sür devrânın ey güzel vakti çağındır
Yıkma garip gönlüm Hakk’ın evidir
Yârin yüzü göğsü cennet bağıdır
Boyu selvi dalı reyhan görünür

Ben bir garip idim Tezdim çölünde,
Sen bir şâhin idin uçtun kolumda
Zâlim kanlı felek senin elinde
Eğer cellat isen eman görünür

Koyun enginlerde ben de akayım
Ol güzel yârin cemâline bakayım
Ol güzel dostumun cevrini çekeyim
Güzel dostun sitemi bana iman görünür

Kemter Yusuf dertli sığındım kerîme
Can dayanır mı bu ayrılığın hasretine
Nice bin âşık asıldı zülfün teline
Hilal ebruların bana miraç görünür