Gözle

Ağustos 7, 2017

Esmâ-i kâinâta müsammâ olan
Kâinâta renk veren mimarı gözle
Âşık ol gönül dost dîdârına
Kâinâtın tefsirini yazanı gözle

Seksen üç âyeti yâsin’de gördüm
Hel eta ihlas virdinde durdum
Çok şükür bir güzele kul oldum
Dört kitabı aynda cem edeni gözle

Doksan bin kelâmı elifte sordu
Aslı olup miraç yolunda durdu
Hatemü’l-enbiyâ bergüzâr oldu
Selman’a nergisi sunanı gözle

Üç elif göründü ol mübarek lam’da
Mimler sıralandı aynı dedi he’de
Ledün ilmini okuduk ilm ü irfânda
Kâinâtın sultanı olan cânânı gözle

Sevdiğim bin bir ismiyle zuhûra geldi
Güvercin donuyla semâya erdi
Fevki yed âyetin ma´nâsın çözdü
Kâinâtın sultanı hünkarı gözle

Berat sûresini besmelesiz okudum
Aradım ma´nâyı orada buldum
Yüz yirmi dört bin ilmi kendi okudu
Kâinâtın ma´bûdu olan dilberi gözle

Kemter Yusuf dertli seyfi kelâm oldu
Okudum dört kitap içinde pirimi buldum
Evvel âhir zâhir batın Haydar okundu
Ölmeden evvel öleni gözle