Gül yüzlü yârimi göremez oldum

Ağustos 7, 2017

Gül yüzlü yârimi göremez oldum
Sevdanın aşkından sararıp soldum
Bir güzelin kapısında kul oldum
Ağlayıp sızlarım bundan sana ne?

Düşer mi sanma hicrân eyledin
Kimini güldürüp kimini dağladın
Kimini şâd ettin kimini ağlattın
Ağlayıp sızlarım bundan sana ne?

Hicrân ile feryâdı sen bana verdin
Burc-ı âsumanda gizlenip durdun
Her yaramın Lokman’ı sen oldun
Ağlayıp sızlarım bundan sana ne?

Kimini ağlatıp kimini güldürdün
Kiminin gonca güllerini soldurdun
Kimini feleğin kahrına uğrattın
Ağlayıp sızlarım bundan sana ne?

Kemter Yusuf dertli bî-karar oldu
Mahlar mahı ol yârim noldu
Herkes sevdiğini arayıp buldu
Ağlayıp sızlarım bundan sana ne?