Hacı Bektaş

Ağustos 7, 2017

fiems ile kamerdir mah-ı tabanın
Sana kurban olsun bu şirin cânım
Âlemlerin şâhı benim sultanım
Sen mürvet kanısın pir Hacı Bektaş

Sûretin bir aydır cemâlin nûrda
Kâbe beytullahımsın hikmetin sırda
Cümlemiz âşığız dostla bu yolda
Sen mürvet kanısın pir Hacı Bektaş

Bin bir çiçek var dede bağından
Bir nûr yükseldi hırka dağından
Sen bilirsin sevdiğim benim hâlimden
Sen mürvet kanısın pir Hacı Bektaş

Derya kapısı kıbledir ana
Bin bir ismiyle geldi cihâna
Eşiğine yüz sürdüm durdum divana
Sen mürvet kanısın pir Hacı Bektaş

Küllü mevcûdâtı emrine aldın
Hindistan iline güvercin saldın
Kara Reis’in carına erdin
Sen mürvet kanısın pir Hacı Bektaş

Kemter Yusuf ilm-i seyrânım
Cemâlin nûruna mest u hayranım
Müminlerin kıblesi benim sultanım
Sen mürvet kanısın pir Hacı Bektaş

Bektaş Velî’dir

Bismillah lamelifle
Pirim Bektaş Velî’dir
Dilimde âyet-i kelâm
fiâhım Bektaş Velî’dir

Odur ilm ü irfânı kuran
Arş u semâda duran
Muhammed’e yâr olan
Alim Bektaş Velî’dir

Hışmıyla Hayber’e varan
Çekip Zülfikar’ı çalan
Hayber kapısını koparan
Pirim Bektaş Velî’dir

Odur sırları bilen
Selman’ın carına eren
Hatemi resule veren
Alim Bektaş Velî’dir

Bin bir donda zuhuru
Odur gönlümün sürûru
Müminle miracı Tûr’u
Pirim Bektaş Velî’dir

İlm-i hikmete dalan
Birlik irfânında kalan
Müminler carına varan
Pirim Bektaş Velî’dir

Kemter Yusuf sırrı ayan
İşte kitap işte Kuran
Âlemlere hayat veren
Alim Bektaş Velî’dir