Hey salına salına gelen dilber

Ağustos 7, 2017

Hey salına salına gelen dilber
Aklımı başımdan aldın ne çâre
Boyunu servi dalı settar eyledin
Aklımı başımdan aldın ne çâre

Aklımı alıp düçâr eyledi
Kaldırdı nikâbın nazar eyledi
Sînemde yarayı hezar eyledi
Aklımı başımdan aldı ne çâre

Sabahın seherinde hicrân elinde
Kemer eyleseler yârin beline
Hayran oldum yârin şirin diline
Aklımı başımdan aldı ne çâre

Sordum ol güzellerin aman aslını
Avaz-ı Kuran’da güzel sesini
Âşıklar feda eylemiş kendi nefsini
Aklımı başımdan aldı ne çâre

Yürü dilber yürü seher yelinden
Bir gonca gül ver kendi elinden
Kelâmı hikmettir bu şirin dilde
Aklımı başımdan aldı ne çâre

Boyunu benzettim serv-i settare
Kaldır nikâbını dost yetir dîdâra
Hâlimi bildirsem ol güzel yâra
Aklımı başımdan aldı ne çâre

Kemter Yusuf dertli kendi hâlinde
Vahdet bağının gonca gülünde
Muhammed Ali’nin güzel bezminde
Aklımı başımdan aldın ne çâre