İçinde

Ağustos 7, 2017

Erenler cem olmuş güzel bir yerde
Cümlesi söyleşir o güzel dilde
Kokusunu almış o gonca gülde
Seyri cihân olmuş irfân içinde

Mümin müslüman hayrandır sana
Ol yedi nişanda baktık dîdâra
Tek bir sedâ ile düştük bu zâra
Gevher-i yektâ olur zaman içinde

Çarşı pazarı kurulmuş sırrı nihanda
Muhabbet dalga vurur gönülde canda
Esmâsı hak olmuş bakın Kuran’da
Sidretü’l-münteha olmuş irfân içinde

Kemter Yusuf dertli mahfi yâra
Cümlemiz âşıktır tek bir dîdâra
Kul oldur ki sevdiğine vara
Aşk kelâm olur mekân içinde