İnem Hindistan’da kumaş getirem

Ağustos 7, 2017

İnem Hindistan’da kumaş getirem
Açayım Bercistan’da satam oturam
Hak’tan ölüm gelmez ölem kurtulam
Bu derdi veren Hüdâ’dan meded

Açtım kumaşı Hint’te Bercistan’da
Kesilmez oldu gözlerim yaşta
Bülbül feryâd eder hüsnü âvâzda
Bu derdi veren Hüdâ’dan meded

Cismim yaralandı gözlerim ağlar
Gönül virânedir bozuldu bağlar
Ayrılık elinde dumandır dağlar
Bu derdi veren Hüdâ’dan meded

Bakmaz mısın şu dağların kışına
Akan şu çeşmimin durmaz yaşına
Akıl ermez bu Hüdâ’nın işine
Bu derdi veren Hüdâ’dan meded

Kemter Yusuf dertli hicrâna daldım
Ders-i peymânım pirimden aldım
Aşkın kitabını senden okudum
Bu derdi veren Hüdâ’dan meded