İslambul

Ağustos 7, 2017

Yedi iklim çâr köşede bulunmaz
Açılmış güllerin bir daha solmaz
Dudu kumruların bana yâr olmaz
Bağ-ı gülistanın cânım İslambul

Yedi dağ üstüne tahtını kurdun
Huri ve gılmanlar hep sana doldu
Evliyâ vü enbiyânın mekânı oldun
Ne güzel bir memleketsin cânım İslambul

Hatice-i Zehra Eyüp Sultan gülünde
Sümbül Efendi fiâh kulunun vasfı dilinde
Karacaahmet Rüchan Bâba Urumeli’nde
fiu adalar mekânı güzel İslambul

Sarayın köşklerin birbirinden a´lâ
Çâr tarafın sarmış burç ile kala
Seyrettik ummanın içinde göle
Dalgalanır denizlerin güzel İslambul

Karadeniz Marmara birleşip durdu
Dünyada güzeller hep sana doldu
Sana gelen âşıkların hâlini sordum
Elvan elvan kokar gülün İslambol

Bezm-i hakîkatle ey canlar aldın
Altmış sekiz gün sende eğlenip kaldım
Gönül gamhâne oldu sazımı çaldım
Feryâd u figana saldın İslambul

Kemter Yusuf dertli cânım neyledi
Yedi iklim dört köşeni seyrân eyledi
Ol güzel Ahmet sana meylini verdi
Dünyada eşin bulunmaz güzel İslambol