Kâmil ol

Ağustos 7, 2017

Beni dinle hey divâne
Kâmil ol insan ol gönül
Âşık isen bak dîdâre
Kâmil ol insan ol gönül

Mecnûn dolandı kul oldu
Kerem yandı kül oldu
Ferhat ile fiirin ne oldu
Kâmil ol insan ol gönül

Dostun dükkanına varam
Dersini pirimden alam
İkrârıma sâdık olam
Kâmil ol insan ol gönül

Mûsa dost diyip gitti Tûr’a
Hizmet eylen boyan nûruna
Gerçek yolcu gider bu yola
Kâmil ol insan ol gönül

Güzeller mahı ne oldu
Allah ma´şûkunu sordu
Ben Hakk’ı dostumda buldum
Kâmil ol insan ol gönül

Mansur’un dârına duran,
Hakk’ı aynelyakîn bulan
Bir vücut bir beden olan
Kâmil ol insan ol gönül

Kemter Yusuf meftun ona
Dost ile girdik irfâna
Hizmet eyle o sultana
Kâmil ol insan ol gönül