Kâmile yaklaş

Ağustos 7, 2017

Bu dünya bakidir insanlar fânî
Gidenler görünür gelenler hani
İnsan-ı kâmil ol da kendini tanı
Kâmil ol gönül kâmile yaklaş

Bu dünya yalandır sakın aldanma
Nefsine kul olup nârına yanma
Her yüze güleni dost sanma
Kâmil ol gönül kâmile yaklaş

Cahil pazarına metaını açma
Lâl u gevher inci mercanı satma
Ârif ol helâline haramı katma
Kâmil ol gönül kâmile yaklaş

Kuş dilini bilen Süleyman hani
Nefsini dost eyle kendini tanı
Aldananlar yok olmuştur canı
Kâmil ol gönül kâmile yaklaş

Kemter Yusuf rahat kalmadı cihânda
Baki kim kaldı iki kapılı bu handa
İkrârını fark eyle çıkma irfânda
Kâmil ol gönül kâmile yaklaş