Kaşların mihrâbı ne güzel âlem

Ağustos 7, 2017

Kaşların mihrâbı ne güzel âlem
Cânım kurban olsun gül yüzlü yâra
Sûret-i cemâlin benzer bir aya
Seni seven âşık olur divâne

İncil, Zebur, Tevrat Kuran dördü de birdir
‘Velekad kerrremnâ’ mekânı sırdır
Hakk’ı sevenler aslında kuldur
Seni seven âşık olur divâne

Köşe-yi vahdettir cânân mekânın
Yedi mağazam var sekiz dükkanım
Kemter Yusuf dertli gayri neylerim
Seni seven âşık olur divâne