Kemter Yusuf’un hazin hayatına dair

Ağustos 5, 2017

Kemter Yusuf’un hazin hayatına dair

Genç yaşımda men de asla gülmedim
Felek güldürmedi nice güleyim
Bu kara yazıyı kendim yazmadım
Kader böyle imiş kime ne deyim

Men de bilirim bu kara yazı
Ağlarım sızlarım hem bazı bazı
Ana rahminde iken yazılmış yazı
Felek güldürmedi nice güleyim

Alnımda yazılı ufak yazılar
Yüreğim yaralı ciğerim sızlar
Dostun cemâlini gönül arzular
Kader böyle imiş kime ne deyim

Men de bu dünyaya geldiğim zaman
fiâd olmadı gönlüm asla bir an
Bu vefâsız dünya oldu bana zindan
Felek güldürmedi nice güleyim

Bu vefâsız dünyayı gezemez oldum
Dostun cemâlini göremez oldum
Yaralarım derin saramaz oldum
Kader böyle imiş kime ne deyim

Men de metin söylerim kendi sözümü
Asla yitirmişim men de özümü
Felek urdu aldı iki gözümü
Felek güldürmedi nice güleyim

Kemter Yusuf der ki yüreğim yâre
Koyma zulumâtta halim yetir didâre
Dost elinden ola derdime çâre
Kader böyle imiş kime ne deyim