Kimler idi saf oluban durdular

Ağustos 7, 2017

Kimler idi saf oluban durdular
Kimler idi Hakk’a ikrâr verdiler
Cihânın binasın neden kurdular
Ârif isen bundan bana bir haber

Ruhlar idi saf oluban durdular
Elestü hitapta Hakk’a ikrâr verdiler
‘Kün’ deyüben şu cihânı kurdular
Bundan böyle sana haber efendim

Kaç iklimden balçığını aldılar
Vücûdu ey can neden yaptılar
Hakîkati kimde pinhân ettiler
Ârif isen bundan bana bir haber

Yedi iklim çâr köşeden aldılar
Çâr enâsır şeş ciheti buldular
Hakîkati anda pinhân ettiler
Bundan böyle sana haber efendim

Vücûd şehrinin kaçtır iklimi
Kaçtır nehiri kaçtır ırmağı
On iki burcun kaçtır pınarı
Ârif ise bundan bana bir haber

Vücûdun iklimi kevn mekândır
Akar üç yüz altmış altı ırmağı
On iki burcun birdir pınarı
Bundan böyle sana haber efendim

Kaç kat imiş ol vücûdun yapısı
Hakîkatte nedir anın tapusu
Bilir misin nedir dört kitabın kapısı
Ârif isen bundan bana bir haber

On dört kattır ol vücûdun yapısı
İkrâr ile imandır anın tapusu
Bismillah’dır dört kitabın kapısı
Bundan böyle sana haber efendim

Ol noktayı kimde pinhân eyledi
Yüz yirmi bin kelâmı kimde söyledi
Gök yüzünde kimler devrân eyledi
Ârif isen bundan bana bir haber

Ol noktayı Âdem’de pinhân eyledi
Yüz yirmi bin kelâmı Ali’de söyledi
Gökyüzünde Cibrîl devrân eyledi
Bundan böyle sana haber efendim

Ol kim idi gök yüzüne süzüldü
Ol kim idi nokta ile göründü
Ol kim idi yâr aşkından yüzüldü
Ârif isen bundan bana bir haber

İsâ idi gökyüzüne süzüldü
Mûsa idi Tûr dağında göründü
Nesîmî’ydi hak yolunda yüzüldü
Bundan böyle sana haber efendim

Kim cân içinde cânını kurban eyledi
Ol kim idi hikmette kelâm eyledi
Ol kim idi yaralandı şükür eyledi
Ârif isen bundan bana bir haber

Halîl idi İsmail’i kurban eyledi
Mûsa idi asa ile kelâm eyledi
Eyüp idi yaralandı şükür eyledi
Bundan böyle sana haber efendim

Ol nasıl nesnedir kırk bin ayağı var
O hangi mahluktur sekiz yüz bin kanadı var
Ol nasıl mahluktur âkıbeti olur dâr
Ârif isen bundan bana bir haber

Sarı öküzdür kırk bin ayağı var
O balıktır sekiz yüz bin kanadı var
Ol münafıktır âkıbeti olur dâr
Bundan böyle sana haber efendim

Kemter Yusuf dertli gel cevlân eyle
Vücûdun esmâyı bir devrân eyle
Bu kevn ü cihânı bir seyrân eyle
Hakîkati bir nokta-i vücuttan buldum