Leylâ

Ağustos 7, 2017

Meylimi vermişim bir saçı Leylâya
Benim hâlim malum güzel Mevlâ’ya
Üçler irfânında Al-i âbâya
Derya Leylâ, umman Leylâ, göl Leylâ

On sekiz bin âlemin perverdigarı
Gün be gün artıyor âşıklar zârı
Sen oldun âşıkların Leylâsı yâri
Derya Leylâ, umman Leylâ, göl Leylâ

Dört kitap ma´nâsı şirin dilinde
Aşk bâdesini içtik pirler elinde
Bir nokta göründü ledün gölünde
Derya Leylâ, umman Leylâ, göl Leylâ

Ma´nâ-yı vahdet nazargâh oldum
Yedi nişanı esmânda buldum
Küntü kenzin sırrını ondan okudum
Derya Leylâ, umman Leylâ, göl Leylâ

Kemter Yusuf dertli hicrâna dalma
Bu dünya yalandır sakın aldanma
Her gördüğün güzel Leylâ’dır sanma
Derya Leylâ, umman Leylâ, göl Leylâ