Leylâ’m var

Ağustos 7, 2017

Leblerin goncadır ey hüsnü dilber
Gönül divânedir dillerim söyler
Seni seven âşık cihânı neyler
Beni mecnûn eden saçı Leylâ’m var

Leyfetü’lesrarın ey hüsnü cânân
Cemâlini gören âşıklar kanar
fiems ü kamer senin burcundan doğar
Beni mecnûn eden saçı Leylâ’m var

Bezm-i hakîkat vahdet goncası
Âşıklar sultanı sen oldun hası
Elli yedi bin âşık çeker bu yası
Beni mecnûn eden saçı Leylâ’m var

Benim sevdiğim bir gonca güldür
âvâzı Kuran’da dili bülbüldür
Kul eyle kapında yâr beni güldür
Beni mecnûn eden saçı Leylâ’m var

Kemter Yusuf dertli gönül zâr eyler
Bülbül âşık güle cihânı neyler
Âşık olan ma´şûkunu medheyler
Beni mecnûn eden saçı Leylâ’m var