‘Men arefe’ sırrına ereyim dersen

Ağustos 7, 2017

‘Men arefe’ sırrına ereyim dersen
İkrârına sâdık ol hey deli gönül
Hakîkat bâbına gireyim dersen
Arama cihânın küntü sendedir

‘Men arefe’ sırrına cânân erenler
Sâdık olup da ikrârında duranlar
Ali İmran sûresini cânân bilenler
Arama o sûreyi Rahman sendedir

Gönül kevn ü mekân ey cânım eyle
Bu vücut ilmini bir devrân eyle
Hakk’ı uzakta arama özünde gözle
Arama kevnü mekân küntü sendedir

Ârifler arayıp özünde buldu
Dört kapı kırk makam ma´mur oldu
Yetmiş üç harf anda okundu
Arama kevn ü cihân sendedir

Cemâlin burc-ı âsuman oldu
Ümmü’l-Kitap oradan okundu
Cemi vahdeti özünde buldu
Arama cihânın küntü sendedir

Âşığım dîdâra ey hüsnü dilber
Bu vücut oldu kevn ile mekân
Ümmü’l-Kitap andadır hey cânân
Arama cihânı kef ile nun sendedir

Kemter Yusuf dâim eyle seyrân
Tevhid-i kelâm zikr et her zaman
Odur gönül tahtındaki sultan
Arama cihânı ümmü’l-Kitap sendedir