Meyil verme asla sakın nâdâna

Ağustos 7, 2017

Meyil verme asla sakın nâdâna
Hakîkat goncalar gider talana
Cânım kurban sınık yarayı sarana
Hâlimden bilen sevdiğim gelsin

Ehli beyti birle irfân elinde
Dört kitap hatmolmuş sûreyi dilde
Bir katre olmuşuz umman u gölde
Hâlimden bilen sevdiğim gelsin

Ârifler fehmetmiş irfânda bazı
Ak üstünde yazılmış ol kara yazı
Gonca-yı vahdet hüsnün bırak bu nazı
Hâlimden bilen sevdiğim gelsin

İkrâr vermişim elestten beri
Terk etmişim büsbütün varı
Kaldır nikâbını göster dîdârını
Hâlimden bilen sevdiğim gelsin

Hakîkat goncayı vahdette bulduk
Ehl-i beyti ol irfânda birledik
Gece gündüz o yâri söyledik
Hâlimden bilen sevdiğim gelsin

Gönül meyil vermiş böyle bir yâra
Arzumanım benim ol hüsnü dîdâra
Dilerim ehl-i beyti yakmasın dâra
Hâlimden bilen sevdiğim gelsin

Kemter Yusuf dertli cânım neyledi
Çok şükür Hak kuluna nazar eyledi
Hakîkati bir noktada birledi
Hâlimden bilen sevdiğim gelsin