Meylimi vermişim aslı dilbere

Ağustos 7, 2017

Meylimi vermişim aslı dilbere
Mecnûn eyledin beni hüsnü dîdâra
Hâlimi bildirsem ol güzel yâra
Dönen dönsün ben dönmezem yârimden

Aşkın ateşi sînemde yanar
Ol dilber yüzünü görenler kanar
Arş yüzünde melekler pervane döner
Dönen dönsün ben dönmezem yârimden

Görmedim senin gibi asla bir güzel
Yüz dört kitabı ol destinden yazar
Seni seven gönül candan mı bezer
Dönen dönsün ben dönmezem yârimden

Aşkın dalgası başımdan aştı
Rakipler çok olup haddinden aştı
Âşıklar dünyada serinden geçti
Dönen dönsün ben dönmezem yârimden

fiems ü kamer yârim sen oldun
Gör ki bu kulun sararıp soldu
Elli yedi bin âşık sana kul oldu
Dönen dönsün ben dönmezem yârimden

Kerremnâ âyeti okurum her an
Sen oldun cân içinde cân
Aşkımdan ciğerlerim oldu büryan
Dönen dönsün ben dönmezem yârimden

Deryalar aşkında coşup çağladı
Bu kevn ü cihân bir ikrâra bağlandı
Dîdelerim kan döker cismim ağladı
Dönen dönsün ben dönmezem yârimden

Bu aşkın bahrine düştüm yüzerim
Gece gündüz cemâline nazarım
Âşık oldum diyâr diyâr gezerim
Dönen dönsün ben dönmezem yârimden

Kemter Yusuf dertli yâri vasfeyle
Yâr miracın olmuş dîdârın gözle
Sâdık ol ikrâra pirin izini izle
Dönen dönsün ben dönmezem yârimden