Meylimi vermişim ben bir dilbere

Ağustos 7, 2017

Meylimi vermişim ben bir dilbere
Gül yüzlü sevdiğim yetir dîdâra
Bülbül gibi saldın sen beni zâra
Ne sen unut beni ne de ben seni

Güzellerin mahı dilber sen oldun
Bu ilm-i âlemi sırrında buldum
Bu kevn ü cihânı cânım sen kurdun
Ne sen unut beni ne de ben seni

Salına salına gelen hey dilber
Seni seven âşık cihânı neyler
Âşık olan ma´şûkun methini eder
Ne sen unut beni ne de ben seni

Zâhir ü batın güzel sen oldun
Bu ilm-i âlemde hâlimi sordun
Kamu yaralara sen tabip oldun
Ne sen unut beni ne de ben seni

Kemter Yusuf dertli bir seyrân eyle
Oku dört kitabı yâri vasfeyle
Sâdık ol ikrâra yolunu gözle
Ne sen unut beni ne de ben seni