Muhabbet bağında gülünü derdim

Ağustos 7, 2017

Muhabbet bağında gülünü derdim
Arı gibi cânım birliğe erdim
Miraçta cânân balını gördüm
Muhabbet baldadır gonca gül gibi

Arı gibi inleşip de gezerim
Muhabbet tatlıdır balı neylerim
Garip bülbül gibi feryâd eylerim
Muhabbet baldadır gonca gül gibi

Arılar birlikte inleşip gezer
Bin bir çiçekte balını gizler
Birlik makamında sırrını gizler
Muhabbet baldadır gonca gül gibi

‘fiaraban tahuran’ ırmak göl oldu
Gönül divânesi bir umman oldu
Bin bir çiçeğinde katre bal oldu
Muhabbet baldadır gonca gül gibi

Muhabbet bağında gülü derdiler
Kudret hununda cânım verdiler
Hakîkat bâbında anı gördüler
Muhabbet baldadır gonca gül gibi

Muhabbet tatlıdır bir umman oldu
Zemin u âsuman nûrunda doldu
Arı yok iken miracında bal oldu
Muhabbet baldadır gonca gül gibi

Bin bir çiçek ile balından aldık
Muhabbet tatlıdır ummana daldık
Birlik makamında irfânı kurduk
Muhabbet baldadır gonca gül gibi

Dört ırmak çağladı birlik bağında
Hakîkat bir noktadır aşk zindanında
Bir lezzet aldık İsmail’in balında
Muhabbet baldadır gonca gül gibi

Her çiçekten bir katre nûr aldık
Nice bin sene orada kaldık
Leblerin zülali ummandan aldık
Muhabbet baldadır gonca gül gibi

Birlik makamında cevlân eyledik
Arı gibi İsmail’in balından derdik
Muhabbet bağında goncaya erdik
Muhabbet baldadır gonca gül gibi

Muhabbet bağında gülü derenler
Dost uğrunda serini verenler
Arı gibi ol birliğe erenler
Muhabbet baldadır gonca gül gibi

Muhabbet baldadır gör ki neylemiş
Ârifler arının sırrına ermiş
Muhabbetle dostun gülünü dermiş
Muhabbet baldadır gonca gül gibi

Bin bir çiçek ile birleyip geldik
Hakîkat bezminde gülünü derdik
Elestü hitapta ol sırra erdik
Muhabbet baldadır gonca gül gibi

Kemter Yusuf dertli bir gonca aldı
Birlik makamında vahdete erdi
Hakîkat nûrunda balını gördü
Muhabbet baldadır gonca gül gibi