Muhabbettir mürşitlerin kelâmı

Ağustos 7, 2017

Muhabbettir mürşitlerin kelâmı
Muhabbettir müminlerin irfânı
Muhabbettir erenlerin erkânı
Azizim sultanım cânım merhaba

Muhabbettir âriflerin gülşeni
Muhabbettir âşıkların ruşeni
Muhabbettir müminlerin imanı
Saadetli sevdiğim cânım merhaba

Muhabbet dediğin derya-yı ummandır
Muhabbet dediğin ümmü’l-Kuran’dır
Muhabbet dediğin can içinde candır
Azizim sultanım cânım merhaba

Muhabbet bahrine bu gönül daldı
Muhabbet nûru ile Miraç’ta kaldı
Muhabbet ile bütün vahdeti buldu
Saadetli sevdiğim canlar merhaba

Kelâmı hikmettir Miraç yolunda
Muhabbet sırrıdır bahri ummanda
Muhabbet dediğin bir nokta cihânda
Azizim sultanım canlar merhaba

Muhibb-i hanedan olayım dersen
Bu sırr-ı vahdete ereyim dersen
Muhabbet gülünü dereyim dersen
Saadetli sultanım dostum merhaba

Muhabbet ile kevn ü cihân kuruldu
Muhabbet behrinde ol resül doğdu
Muhabbet ile doksan bin kelâmı sordu
Azizim sultanım dostum merhaba

Muhabbet gülünü gönül derenler
Bezm-i hakîkatte ana erenler
Muhabbet destinde cânân içenler
Azizim sultanım cânım merhaba

Gönül seninle muhabbet edelim
Bezm-i hakîkat goncasını derelim
Muhabbet bahrinde Hakk’a erelim
Saadetli sevdiğim cânım merhaba

Muhabbet bahrine hey cânım daldım
Muhabbetle gonca-yı vahdete erdim
Muhabbet bâbında ol Hak’kı buldum
Azizim sultanım cânım merhaba

Kemter Yusuf dertli ey cânım aldı
Muhabbet bağında güllerin derdi
Hakîkat nuru bir noktada gizlendi
Efendim sultanım canlar Merhaba