Mürşid-i kâmilden dersimi aldım

Ağustos 7, 2017

Mürşid-i kâmilden dersimi aldım
Hakîkat bâbında irfâna erdim
Meylimi ol güzel yâre verdim
Hâki ol, turâb ol ey deli gönül

fieriat bâbından geçtim içeri
Tarikat erinden içtim bir dolu
Dost cemâlin görünce kaynayıp coştu
Hâki ol turâb ol ey deli gönül

Tarikat kapısı gülleri nûrdur
Yârimin kurduğu bir ince yoldur
Dört kapı kırk makam Âdem’de vardır
Hâki ol turâb ol ey deli gönül

Bu fâni dünyada serimi verdim
Mârifet bâbından pirime erdim
Hakîkat bâbında yârimi gördüm
Hâki ol turâb ol ey deli gönül

Kemter Yusuf gel sabır eyle
Vücûdun şehrini bir devrân eyle
Küllü eşya Hak’tır sen nazar eyle
Hâki ol turâb ol ey deli gönül