Mürşid-i kâmilden dersimi aldım

Ağustos 5, 2017

Mürşid-i kâmilden dersimi aldım
Hakîkat bâbında irfâna girdim
Ol güzel yârıma ikrârım verdim
Hâki ol turâb ol ey deli gönül

fieriat bâbından geçtik içeri
Tarikat erinden içtik bir dolu
Dost cemâl görünce kaynayıp coştu
Hâki ol turâb ol ey deli gönül

Tarikat kapısı gülleri nûrdur
Yârimin kurduğu bir ince yoldur
Dört kapı kırk makam Âdem’de vardır
Hâki ol turâb ol ey deli gönül

Bu fânî dünyada serimi verdim
Mârifet bâbında mürşide erdim
Hakîkat bâbında cânânı gördüm
Hâki ol turâb ol ey deli gönül

Kemter Yusuf dertli hikmete daldı
Bu güzel dersini pirinden aldı
Gönül bir ikrâra bağlanıp kaldı
Hâki ol turâb ol ey deli gönül