Nasıl methedeyim hüsnü cânânı

Ağustos 7, 2017

Nasıl methedeyim hüsnü cânânı
Muhammed dinimdir Ali imanım
Cemâlin nûruna dâim hayranım
Muhammed dinimdir Ali imanım

Zikri kelâm oldu her an dilimde
Hiç kimseler bilmez benim derdimde
Üç ihlas vird oldu benim dilimde
Muhammed dinimdir Ali imanım

Bu ümmü’l-kitâbın aslı sen oldun
Yâr senin emrinle cihân var oldu
Doksan bin kelime sana okundu
Muhammed dinimdir Ali imanım

Kelâmı hikmettir kelâm sözleri
Dört kitabı vasfeder yârin dilleri
Dört kapı kırk makamın gülleri
Muhammed dinimdir Ali imanım

Yedi nokta yetmiş üçün binası oldu
Bu kevnü mekân nûrunda doldu
Elli yedi bin âşık arayıp buldu
Muhammed dinimdir Ali imanım

Gönül ahd ü ikrâr ile durdu
Dört kapı kırk makam irfân kuruldu
Doksan bin kelâmı miraçta sordu
Muhammed dinimdir Ali imanım

Kemter Yusuf dertli oku kelâmı
Hazreti pirden aldık ilhamı
Fehmeyle gönül kendini tanı
Muhammed dinimdir Ali imanım