Nice güleyim

Ağustos 7, 2017

Genç yaşımda ben de asla gülmedim
Kader güldürmedi nice güleyim
Bu kara yazıyı kendim yazayım
Felek güldürmedi nice güleyim

Ben de bilirim bu kara yazı
Ağlarım sızlarım hem bazı
Ana rahmindeyken yazılmış yazı
Kader böyleymiş kime ne diyeyim

Alnımda yazılı ufak yazılar
Yürek yaralı ciğer sızlar
Dostun cemâlini gönül arzular
Kader böyle imiş kime ne diyeyim

Ben de bu dünyaya geldiğim zaman
fiâd olmadı gönlüm asla bir an
Bu vefâsız dünya bana oldu zindan
Felek güldürmedi nice güleyim

Bu vefâsız dünyayı gezemez oldum
Dostun cemâlini göremez oldum
Yaralarım derin saramaz oldum
Kader güldürmesin nice güleyim

Dokuz yüz yirmi sekizde geldim cihâna
Yandı ciğerlerin döndü büryana
Aktı gözüm yaşı döndü ummana
Felek güldürmedi nice güleyim

Ben de metin söylerim sözümü
Ezel yitirmişim dahi özümü
Felek vurdu aldı iki gözümü
Takdir böyle imiş kime ne diyeyim

Kemter Yusuf dertli yüreğim yâre
Kıyma zulumâta yetir dîdâre
Pir eliyle ola derdime bir çâre
Kader böyle imiş kime diyeyim