O yâr beni aşka berdâr eyledi

Ağustos 5, 2017

O yâr beni aşka berdâr eyledi
Yedi kat âsumana çıkar yolları
İnip aşkın deryasını boylarım
Göster mah cemâlini ağlatma beni

Yedi kat âdevrâna geldin
Bezm-i hakîkatı hikmete saldın
Ol cem-i vahdet noktada kaldı
Göster mah cemâlini ağlatma beni

Bu ilm ü hikmette ey cânım durdun
Ol şirin ağzına hatemi verdin
Doksan bin kelâmı Miraç’ta sordun
Göster mah cemâlini ağlatma beni

Yedi kat âsumanda cemâlin gördüm
Ezeli ebedi ikrârım verdim
Dört kapı kırk makam irfânı kurdun
Göster dîdârını yâr ağlatma beni

Kemter Yusuf ağlar gezer cihânda
fiefaât eyle ulu divanda
Aşk u muhabbeti bu şirin canda
Göster ol dîdârın yâr ağlatma beni