Ol habibi Mustafa’nın aşkına

Ağustos 7, 2017

Ol habibi Mustafa’nın aşkına
Arzumanım Kerbelâ yâ Hüseyn
Ol Hasan-ı Hulki Rıza aşkına
Arzumanım Kerbelâ ya Hüseyin

Sad hezarân lanet olsun hem ana
Kerbelâ çölünü boyadı kana
Anın için ağlarım ben yana yana
Arzumanım Kerbelâ ya Hüseyin

Kerbelâ çölünde bir figan koptu
Ali Ekber ile Ali Asgar ne oldu
Kerbelâ sahrası kan ile doldu
Arzumanım Kerbelâ ya Hüseyin

Lanetullah Yezit bu sırra ermedi
Ehli Beyte bir katre su vermedi
Elli yedi bin âşık feryâd eyledi
Arzumanım Kerbelâ ya Hüseyin

Lanetullah Yezit gör ki neyledi
Ali Asker’i susuz şehit eyledi
Celal Abbas coşup Fırat’a erdi
Arzumanım Kerbelâ ya Hüseyin

Yezid’in leşkeri ey cânım geldi
Kerbelâ çölünün etrafın tuttu
Lanetullah Yezid’e lanet okundu
Arzumanım Kerbelâ ya Hüseyin

Ümmü Gülsüm Zeynep ile ağladı
Zâlim Yezid ehl-i beyti dağladı
Yetmiş üç şehidin kanı çağladı
Arzumanım Kerbelâ ya Hüseyin

Ehli beyt feryâd edip ağladı
Otuz dokuz bacıyı üryan eyledi
Zeynelabidin’i zâlim berdâr eyledi
Arzumanım Kerbelâ ya Hüseyin

Ehl-i beytin derdine cihân inledi
Yerde sular gökte kuşlar ağladı
Zâlim Yezit Müminleri dağladı
Arzumanım Kerbelâ ya Hüseyin

Kemter Yusuf dertli hicrân eyledi
O nazlı pirimi gör ki Yezit neyledi
İns ü cinn bütün mahlûkât ağladı
Arzumanım Kerbelâ ya Hüseyin