Sabahın seherinde bir seyrân eyle

Ağustos 5, 2017

Sabahın seherinde bir seyrân eyle
Mecnûn gibi sahra vü çölleri bekle
Âşık oldum böyle hüsn ü dilbere
Âşık oldum cemâline nûruna

Benim uzun boylum serv-i settârım
Ol güzel hüsnüne benim nazarım
Mecnûn gibi diyâr diyâr gezerim
Âşık oldum cemâline nûruna

Âşıkların mah-ı hüsnü sen oldun
Elli yedi bin âşık sana kul oldu
Sabahın seheri bana yel oldu
Âşık oldum cemâline nûruna

Tecellim ezelde kurdu temeli
Seni seven âşık terk eder varı
Kul eyle kapında o hüsnü yârı
Âşık oldum cemâline nûruna

Âşık oldum cemâline ey hüsnü cânım
Sînemde yanıyor aşk ile nârım
Kaldır nikâbını göster dîdârın
Âşık oldum cemâline nûruna

Kemter Yusuf dertli zâr eyler gezer
Sabahtan seherde yolların gözler
Âşık olan her dâim ma´şûkun özler
Âşık oldum cemâline nûruna