Sabahtan uğradım garip bülbüle

Ağustos 7, 2017

Sabahtan uğradım garip bülbüle
Açılmış goncalar zâra düşürdü
Tomurcuk güllerin bağ-ı Haydar’da
Sînem bülbül gönül bülbül yaralım

Üçler beşler ile benim pazarım
Âşık oldum diyâr diyâr gezerim
Yaralarım merhemini senden dilerim
Sînem bülbül gönül bülbül yaralım

Âşıklar, dervişler hep senden geçer
Erenler gözüyle hulleler biçer
Ol câm u şarâbı elinden içer
Sînem bülbül gönül bülbül yaralım

Yaz bahar ayının güller çağına
Gülleri dermeye girdim bağına
Güneş vurmuş ol dilberin bağına
Sînem bülbül gönül bülbül yaralım

Bu biçâre gönül hem düçâr oldu
Gözümün yaşından ummanlar doldu
Cevahir sarrafı cânım sen oldun
Sînem bülbül gönül bülbül yaralım

fiâh-ı merdan Ali sultan cânânım
Dost senin aşkından her an büryanım
Âşığım dîdârına cânân ağlarım
Sînem bülbül gönül bülbül yaralım

Kemter Yusuf dertli güllerin kokar
Sînem yaralıdır dîdelerim kan döker
Âşıklar ma´şûkun her zaman arar
Sînem bülbül gönül bülbül yaralım