Sabahtan uyandım dağlar dumandır

Ağustos 5, 2017

Sabahtan uyandım dağlar dumandır
Eşinden ayrılanın hâli yamandır
Boyu servi dalı kaşı kemandır
Kerem eyle yâr yâr göster dîdârın

Duman çökmüş şu dağların başına
Akıl ermez ol Hüdâ’nın işine
Deryalar ummandır çeşmim yaşına
Kerem eyle yâr yâr göster dîdârın

Gül yüzlü sevdiğime ben de ereydim
Mah cemâl yüzünün nûrun göreydim
fiirin diller ile hâlini soraydım
Kerem eyle yâr yâr göster dîdârın

Dost elinde cânım bir bâde içtim
Can ile serimde kendimden geçtim
Bu aşkın elinde pişti ciğerim
Kerem eyle yâr yâr göster dîdârın

Güzeller mahı cânım sen oldun,
Âşıklar arayıp maşûkun buldu
Aşkın elinde gül benzin soldu
Kerem eyle yâr yâr göster dîdârın

Katre-yi âb-ı cânân içilmez
Dağlar başı boran kıştan geçilmez
Her gördüğün cisme hülle biçilmez
Kerem eyle yâr yâr göster dîdârın

Kemter Yusuf dertli bülbüle döndüm
Gonca-yı vahdet âleme durdun
Bâd-ı sabâ yelinde hâlimi sordum
Kerem eyle yâr yâr göster dîdârın