Sabahtan uyandım seher yeline

Ağustos 7, 2017

Sabahtan uyandım seher yeline
Kuşlar ötüşür Allah bir Muhammed Ali diyerek
Âlem-i ma´nâda ilmi devrâna
Dağlar çağırır Allah bir Muhammed Ali diyerek

Sabahın seherinde seyrâna geldim
Yâr senin aşkından devrâna geldim
Bir ikrâra bağlanıp hey cânım kaldım
Sular çağırır Allah bir Muhammed Ali diyerek

Sabahın seherinde erken uyandım
Ol güzel pirimin rengine boyandım
Gül yüzlü yârimden bir haber aldım
Bülbüller ötüşür Allah bir Muhammed Ali diyerek

Sabahın seherinde sen imdâd eyle
Sınık yaralarıma bir merhem eyle
Garip öten kuşların kelâmın dinle
Turnalar ötüşür Allah bir Muhammed Ali diyerek

Sabahın seherinde imdâd eyledi
Yedi iklim çâr köşeyi devrân eyledi
Fakir kullarına cânım imdâd eyledi
Çöller de Allah bir Muhammed Ali diye çağırır

Sabahın seherinde goncalar açar
Pîrimin râyihası mis gibi kokar
Yârimin ateşi sînemde tüter
Yanar çağırır Allah bir Muhammed Ali diyerek

Sabahın seherinde ilm ü irfânım
Âşıkım ben sana imdâd beklerim
Senden imdâd olmazsa ya ben neylerim
Sahralar çağırır Allah bir Muhammed Ali diyerek

Sabahın seherinde cânân ağlarım
Büryan oldum aşkından imdâd beklerim
Yüce dağlar başı seyrân eylerim
Ağlarım Allah bir Muhammed Ali diyerek

Kemter Yusuf dertli feryâd eyledi
Dertliler derdine çâre diledi
Sınık yaralarım gene inledi
İnler Allah bir Muhammed Ali Diyerek