Sabahtan uyandım seher yeline

Ağustos 5, 2017

Sabahtan uyandım seher yeline
Bezm-i hakîkatte şirin diline
Açılmış dostun gonca gülüne
Bülbül gibi zârâ düşürdün beni

Yürü dilber yürü seher elinde
Bir bergüzar versen güzel elinde
Nice bin âşık asılmış zülfün telinde
Bülbül gibi zârâ düşürdün beni

Sabahın serinde seyrân ederken
Bir mahi dilber göründü bana
Cânım kurban olsun ey güzel sana
Bülbül gibi zârâ düşürdün beni

Ol dilber nikâbı yüzünden aldı
Aşkından beni cihâna saldı
Mecnûn Leylâ için sahrada kaldı
Bülbül gibi zârâ düşürdün beni

Âşık olmuşum cânân hüsnün nûruna
Cânım kurban olsun senin yoluna
Haberdâr oldun mu ednâ kuluna
Bülbül gibi zârâ düşürdün beni

Dilber ne gezersin çölde sahrada
Kaldır nikâbını cânım aradan
Bizi kavuştursun ulu yaradan
Bülbül gibi zârâ düşürdün beni

Kemter Yusuf dertli yârin elinde
Gönül bülbül olmuş gonca gülüne
Yâr bir nazar etsin çeşmim seline
Bülbül gibi zârâ düşürdün beni