Sahra vü çöller bir umman oldu

Ağustos 7, 2017

Sahra vü çöller bir umman oldu
Katre-yi çeşmimle o göller doldu
Gör ki ey Hüdâ’m bu kulun noldu
Sorsam yârimi seher yeline

Bülbül-i şeydâlar garip garip öter
Ol dostun hasreti sînemde tüter
Gör Mecnûn sahra vü dağları bekler
Sorsam yârimi seher yeline

Kemter Yusuf dertli gel cevlân eyle
Mecnûn gibi sahra vü çölleri bekle
Yâr elinden bir bâde nûş eyle
Sorsam yârimi seher yeline