Seherden divâne vardım

Ağustos 7, 2017

Seherden divâne vardım
Pirimdan hidâyet aldım
Aşkı ile ummana daldım
Ali kerem-kanı ver muradım kurtar beni

Dünyaya gelmiş giderim
Âşığım ey hüsnü cânım
Gece gündüz ben ağlarım
Ali Ali kerem-kanı ver muradım kurtar beni

Muradımı ben almadım
Ol garip sazımı çaldım
Her zaman hicrânda kaldım
Ali Ali kerem-kanı ver muradım kurtar beni

Ol güzel yâre meyil veren
Mah cemâl yüzünü gören
Dost uğruna serini veren
Ali Ali kerem-kanı ver muradım kurtar beni

Kemter Yusuf dertli oldu
Aşk elinde gülüm soldu
Yaralar kan ile doldu
Ali Ali kerem-kanı ver muradım kurtar beni