Senin aşkın beni düşürdü dillere

Ağustos 7, 2017

Senin aşkın beni düşürdü dillere
Gözümün yaşı döndü sellere
Meylim muhabbetim gonca güllere
Kaldır nikâbını ağlatma beni

Vahdet bahçesinde gonca güllere
Garip garip öter dost bülbülleri
Âşığın ma´şûkuyla gizli sırları
Kaldır nikâbını ağlatma beni

Andelib de güle feryâd u zâr eyler
Âşıklar sevdiğin özünden gözler
Gönül dostuyla muhabbet eyler
Kaldır nikâbını ağlatma beni

Mecnûn gibi meni sahraya saldın
Kimi şâh dedi kurban destinden aldın
Kimine Lokman merhemini çaldın
Kaldır nikâbını ağlatma beni

Deli gönül mecnûn gibi sahrayı bekler
Vahdet âlemini dillerde söyler
Yedi mushafı cânân hatmeyler
Kaldır nikâbını ağlatma beni

Meni saldın ey yâr aşkın bahrine
İlm-i âlem hatm olmuştur Kuran diline
O yârin cemâli gonca gülüne
Kaldır nikâbını ağlatma beni

Kemter Yusuf dertli vahdet eline
Âşık oldum dilberin hüsnüne
Haberdâr oldun mu ednâ kuluna
Kaldır nikâbını ağlatma beni