Sevdiğim

Ağustos 7, 2017

Ne acayip bir hâldeyim
Gel sevdiğim gel sevdiğim
Bülbül gibi hep zârdayım
Duy sevdiğim duy sevdiğim

Mecnûn Leylâ’nın pınarı
Tükenmez âşığın zârı
Sevenler görür dîdârı
Bak sevdiğim bak sevdiğim

Mecnûn dolandı o çölden
Kokusunu aldık gülden
Hidâyet beklerim pirden
Gel sevdiğim gel sevdiğim

Mecnûn dolandı sahrada
Her tabip bilmez bu yarada
Yüce dağlar var arada
Duy sevdiğim duy sevdiğim

Kemter Yusuf kulun noldu
Sevenler sararıp soldu
İki gözüm pınar oldu
Gel sevdiğim gel sevdiğim