Sor

Ağustos 7, 2017

Ben bülbülüm gonca gülde
Dost beni düşürdü dile
Gözüm yaşı döndü sele
Silen bilir silenden sor

Türlü türlü güller açar
Kokusu her yana saçar
Sevenler kendinden geçer
Geçen bilir geçenden sor

Türlü türlü gülleri var
Baldan tatlı dilleri var
Hakk’a giden yolları var
Giden bilir gidenden sor

Biz meftûnuz ol dîdâra
Bülbül gibi düştük zâra
Mansur da çekildi dâra
Duran bilir durandan sor

Kemter Yusuf bak irfâna
İkrârbendiz biz o cana
Nergisi verdi Selman’a
Alan bilir alandan sor