Vahdet midir güzel elin

Ağustos 7, 2017

Vahdet midir güzel elin
Seyrângâhtır Tûr’un senin
Gevher deryasından alan
Aşkı ile ummana daldım

Vahdet ile yol eylemiş
Gönülde hem Tûr eylemiş
Ârifler gör ki neylemiş
Aşkı ile ummana daldım

‘Men arefe’ hem sırrına
Haberdâr olmuştur ednâ kuluna
Dört kitap hatm olmuş diline
Aşkı ile ummana daldım

Vahdetini seyrân eyle
İlm-i câvidânda söyle
Hocam Hızır’ı gözle
Aşkı ile ummana daldım

Deryayı umman eyledi
Ol hocam gör neyledi
İlm-i ledün dersini verdi
Aşkı ile ummana daldım

Sırreyle cânân böyle
Ol ilmi Kuran’dan söyle
Dört duvarı ma´mûr eyle
Aşkı ile ummana daldım

Âşıkların devrânında
Âriflerin seyrânında
Târiflerin irfânında
Aşkı ile ummana daldım

Sâdıklar cânân gözledi
Zârifler Hakk’ı birledi
Beş gönül ummana erdi
Aşkı ile ummana daldım

Arı gibi birlik oldular
Er çiçeğinden derdiler
fiu âleme bal verdiler
Aşkı ile ummana daldım

Turnalar pervane eyler
Arılar birlikte inler
Ol cem-i vahdete gider
Aşkı ile ummana daldım

Kemter Yusuf gel sâdık ol
Hikmet dünyasını hem bul
İkrârında sen sâdık ol
Aşkı ile ummana daldım