Vücûdun ilmi sen oldun

Ağustos 7, 2017

Vücûdun ilmi sen oldun
Ol Mısır şehrinde durdun
Arayıp kendinden buldun
Bu sırrı ol Haydar’da

Bu ilm-i umman sen oldun
fiems ile kamer doğdun
Âşıklara Miraç oldun
Bu sırrı ol Haydar’da

Bu sırrı Haydar’dan aldık
Aşk ile ummana daldık
Gevher deryasından aldık
Bu sırrı ol Haydar’da

Vücut diyârından geldin
Mısır şehrinde kaldın
Aşk ile sazımı çaldım
Bu sırrı ol Haydar’da

Vücut şehrine girdim
Bir âlemi seyrân ettim
Burc u âsumanı gördüm
Bu sırrı ol Haydar’da

Vücûdun kevn ü cihândır
Andelipler işi zârdır
Gevher deryasından aldır
Bu sırrı ol Haydar’da

Çâr anâsır şeş cihette
Burc ile semâvâtta
Mihr ile mah doğdu anda
Bu sırrı ol Haydar’da

Vücûdun mahmûr eylemiş
Esmâyı nazar eylemiş
Alleme’l-esmâyı vermiş
Bu sırrı ol Haydar’da

Bu sırr-ı Haydar’ı gizle
Ol kelâmı umman eyle
Sâdık ol ikrârda söyle
Bu sırrı ol Haydar’da

Ol vücûdun âlem oldu
Kevn ü cihân gör ki noldu
İlmi hakîkattan buldu
Bu sırrı ol Haydar’da

Kemter Yusuf kulun neyler
Âlem serim tacı söyler
Vücûdunda yâri gizler
Bu sırrı ol Haydar’da