Yanıklı Yusuf Barut

Ağustos 7, 2017

Gurbet elde felek cânımı aldı
Bizim görüşmemiz mahşere kaldı
Zâlim felek pençesin üstüme saldı
Âlem ağlar dostlar ağlar hâlime

Söyleyin Kemâl’e dostlarım gelsin
Gurbet elde kaldım hâlime baksın
Garip mezarımın taşını yazsın
Âlem ağlar dostlar ağlar hâlime

Hasret kaldım dostlarıma ermedim
Aradım derdime çâre bulmadım
Kader böyle imiş gurbette kaldım
Âlem ağlar dostlar ağlar hâlime

Kemal ile Hasan durmadan ağlar
Ana, bâba, kardeş yasımı tutar
Bu hasretlik gurbette ciğerim dağlar
Âlem ağlar dostlar ağlar hâlime

Kara haberimi dostlara yazdılar
Mezarımı gurbet elde kazdılar
Yaralı gönlüme merhem dizdiler
Âlem ağlar dostlar ağlar hâlime

Yedi yıldır ben hasretlik çekerim
Gurbet elde kaldım garip neylerim
Kader böyle imiş ağlar inlerim
Âlem ağlar dostlar ağlar hâlime

Bâbam kardeşim dostlar ağlasın
Söyleyin Kemal’e suyum ısıtsın
Annesinin vebali boynuma olsun
Âlem ağlar dostlar ağlar hâlime

Duyan dostlar yasımı bağlar
Selvi ile Melek durmadan ağlar
Gurbet elde felek ciğerim dağlar
Âlem ağlar dostlar ağlar hâlime

Kendi hücremde ben yalnız kaldım
Gurbet elde felek cânımı aldı
Ali Haydar ağlar ah Emin ne oldu
Âlem ağlar dostlar ağlar hâlime

Deli gönül sılasını arzular
Gurbet elde kaldım yaralarım sızlar
Ne kara imiş alnımdaki yazılar
Âlem ağlar dostlar ağlar hâlime

Yusuf derler aman benim adıma
Cihân dayanamaz hasretime zârıma
Benden selam olsun dostlarıma
Âlem ağlar dostlar ağlar hâlime

Yanık derler benim mekânıma elime
Felek pençe saldı hasbahçede gülüme
Kemal ile dostlarım gelsin yanıma
Âlem ağlar dostlar ağlar hâlime

Bu fânî dünyayı dahi neylerim
Gurbet elde kaldım ona yanarım
Aman görünmez oldu dostlarım
Âlem ağlar dostlar ağlar hâlime

Kemter Yusuf dertli hicrândır zârım
Dostları görmeye çok intizârım
Gurbet elde kaldı benim mezarım
Âlem ağlar dostlar ağlar hâlime

Dostuma muhabbetimi sunarım

Kalbimin içinde dinim ikrârım
Muhabbetimi öz evimde saklarım
Gelir diye yollarını beklerim
Muhabbet candan güzel Kemter’im

Kahpe felek kara yazmış kaderim
Ayrıldım dostumdan keder eylerim
Fırsat bulsam Erzincan’a giderim
Muhabbeti hoştur güzel Kemter’in

Mektup saldım karlı dağlar aşıyor
Firkat gelmiş deli gönül coşuyor
Hak âşığı muhabbeti deşiyor
Muhabbeti çoktur güzel Kemter’in

Kısmet bizi gurbet ele atıyor
Yandı yürek ateş gibi tütüyor
Viran bağda garip bülbül ötüyor
Muhabbeti baldır güzel Kemter’in

Gözün yoktur deryaları bilirsin
Saz göğsüne pençeleri vurursun
Sözün haktır Hak evinden gelirsin
Muhabbetin baldır güzel Kemter’in

fiâh aşkına boynum ipe verilir
Talip olan mürşidine sorulur
Âşıklarda temiz ahlak bulunur
Ahlakı güzeldir cânım Kemter’in

Fakir İlyas aşkın yoktur gider
Secdede namazda vasfını eder
Özledim Kemter’i burnumda tüter
Muhabbeti candan güzel Kemter’in (27.10.1965)