Yâr elinden bâde içtim

Ağustos 7, 2017

Yâr elinden bâde içtim
Cân ile serimden geçtim
Bütün işimi hicrân ettin
Divâne etti yârim beni

Dost bağında cânım gezdim
Gonca güllerimi hem derdim
Aşk meyinde bâde verdim
Mecnûn etti yârim beni

Gâhi yerde Tûr eyledi
Ol noktayı sır eyledi
Aşk meyinde o var idi
Kerem etti aşkın beni

Gönül Tûr’u sensin yârim
Aşk ile cânân hem dîdârım
Gönülde cânım yanan nârım
Ferhat etti aşkın beni

Gönüllerde sultan sensin
Cemâlini gören kansın
Muhabbeti yârime versin
Hicrân ile saldın beni

Benim işim hicrân oldu
Gönül yâr aşkından doldu
Gör ki âşıkların cânım noldu
Mecnûn gibi saldın beni

Kemter Yusuf zâr eylemiş
Bu dünyayı dâr eylemiş
Âşıkların cânım gör neylemiş
Feryâd ile saldın beni