Yarattın Âdem’i cihâna saldın

Ağustos 7, 2017

Yarattın Âdem’i cihâna saldın
Ol Nuh’un devrinde hem tufan ettin
Hâlil’in mekânın gülüzar ettin
Bülbülün figanı güle ne dersin

İncil Zebur Tevrat Kuran’dan aldı
İsmail’in eynine bıçağın çaldı
Bîçâre gönlümü ummana saldı
Bülbülün figanı güle ne dersin

Sabır ile şükürdür ol ilmin başı
Yakub’un gözünde akıttı aşı
Ma´mur etti ol Eyüp’te dört başı
Bülbülün figanı güle ne dersin

Eyüp yaralandı cânım inledi
Yakub’un çeşmini umman eyledi
Yusuf da zindanda nice bekledi
Bülbülün figanı güle ne dersin

Kemter Yusuf dertli bakman birine
Yeni düştüm dostum aşkın eline
Bu dünya kalmadı güzel şirine
Bülbülün figanı güle ne dersin