Yaz bahar ayları geldi erişti

Ağustos 7, 2017

Yaz bahar ayları geldi erişti
Derelerden kalkar sel yavaş yavaş
Gece gündüz ağlarım hicrândır işim
Açılır bahçede gül yavaş yavaş

Yaz bahar ayları cânım gelince
Seher yellerine yâri sorunca
İrfâna girip dostu bulunca
Deryada cûş eyler göl yavaş yavaş

Bahar oldu gene bülbül zâr eder
Gönül divânedir yolları bekler
Irmaklar coşup deryayı boylar
Sular çağlar gider gör yavaş yavaş

Gönül gel seninle seyrân edelim
Gönlü bir edip Hakk’a gidelim
Yârin bahçesinde güller derelim
Açılır gülller bak yavaş yavaş

Lale ile sümbül gülü derenler
Sırr-ı hakîkat kapısına girenler
Dost uğrunda serlerini verenler
Görünür orada yol yavaş yavaş

Nice padişâhlar gülün dermedi
Bu dünya hiç kimseye kalmadı
Nice Süleyman tahtını mâr aldı
Arada açılır gül yavaş yavaş

Kemter Yusuf dertli gel cevlân eyle
Bu fânî dünyayı bir seyrân eyle
Fehmeyle yârini kendini gözle
Sahrada görünür yel yavaş yavaş